Vývoj software

Návrh a vývoj zakázkových aplikací
  • Vývoj aplikací i složitějších systémů na míru
  • Integrace na stávající systémy
  • Analýzy a optimalizace stávajících řešení
  • Zajištění a podpora provozu

Konzultační služby

  • Nabízíme poradenství v IT se zaměřením především na oblast bankovnictví.

Vedení projektů

Profesionální vedení vašich projektů
  • Máme mnohaleté zkušenosti s vedením rozsáhlých projektů
  • Přizpůsobíme se Vašim standardům i metodice
  • Zajistíme dokončení projektu dle plánu, v požadované kvalitě, při dodržení stanoveného rozpočtu